СПОРТ ЗА ВСЯКО ДЕТЕ

Глобални цели


Кои са най-големите проблеми, които имат хората днес? През 2015 г. ООН прие 17 цели, които адресират всички основни човешки дейности и дават детайлен план за тяхната промяна с цел устойчиво развитие. Ние ги припознаваме и работим в посока подобряване на цели 3 - добро здраве и 10 - намаляване на неравенствата.За повече информация може да разгледате и инициативата на Уницеф и партньори за популяризиране на Глобалните цели за устойчиво развитие - Най-големият урок в света.